Copyright © 2011 - 2017 All Rights Reserved. www.JSMBusiness.com
JSM Business.com Make it Difference
การได้ซื้อโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
โปรแกรมออกใบกำกับภาษีขายที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับผู้ใช้
โปรแกรมที่มียอดขายอันดับ 1 ลูกค้าให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม
ใส่โลโก้บริษัท-email address-WebSite ของบริษัทลงในใบกำกับภาษีได้ 
Format HardDisk กี่ครั้งก็ยังใช้รหัส Register ตัวเดิมได้ (ซื้อครั้งเดียวคุ้ม)
สามารถเชื่อมต่อให้ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
Products
โปรแกรมออกบิลใบเสร็จ,ใบกำกับภาษีขาย  สำหรับปั๊มน้ำมัน โดยเฉพาะ
ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่รบกวนการทำงานเป็นอย่างยิ่ง แต่วันนี้คุณมีทางออกแล้ว
ต้อนรับโลกไร้พรมแดน ธุรกิจไร้ขอบเขต
 กับ โปรแกรมออกบิลใบเสร็จน้ำมันและใบกำกับภาษีขาย
         JSM Business.com
มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตโปรแกรมดีดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการออกบิล
ใบเสร็จน้ำมัน สำหรับสถานีบริการน้ำมันโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถออกบิลใบเสร็จน้ำมัน ให้กับลูกค้าที่มา
ใช้บริการเติมน้ำมัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องรอนานอีกต่อไป การใช้งานแสนง่ายดาย สะดวกไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องค่าอะไรให้มากมาย    เพียงคุณกรอกเลขทะเบียนรถที่เข้ามาเติมน้ำมัน   ใส่จำนวนเงินค่าน้ำมันที่เติม กดปุ่ม
บันทึกข้อมูล แล้วสั่งพิมพ์บิลใบเสร็จ เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้ทันที
(จากการทดสอบจับเวลา
ความเร็วเฉลี่ยสำหรับการออกบิลใบเสร็จ 1 ใบ อยู่ที่ 15 วินาที! )
  ข้อมูลการให้้บริการเติมน้ำมันของคุณก็จะบันทึก
ลงฐานข้อมูลทันทีเช่นกัน ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถออก รายงานภาษีขาย เพื่อการตรวจสอบ หรือเพื่อการ
นำเสนอผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที
สำหรับท่านที่ต้องการโปรแกรมออกบิลใบเสร็จน้ำมัน BRAND อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ หรือ สถานีบริการแก๊ส LPG หรือ NGV ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้ เข้ากับกิจการของท่านได้ อย่างแน่นอนครับ หรือต้องการให้ออกแบบโปรแกรมเพิ่ม  หรือ ต้องการประเภทของรายงาน เพิ่มเติมโดยเฉพาะ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ 
ระบบอัจฉริยะ จดจำชนิดของน้ำมันล่าสุดของลูกค้าได้
เพิ่มฟังชั่นจดจำทะเบียนรถยนต์ (ฟังชั่นใหม่เฉพาะสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น) ไม่ต้องจำรหัสลูกค้า
ว่าลูกค้ารายนี้ รหัสอะไร เพียงป้อนทะเบียนรถที่เข้ามาเติมน้ำมัน  ระบบจะทำการดึงฐานข้อมูลของ
ทะเบียนรถยนต์คันนั้นๆ เข้ามาให้อย่างอัตโนมัติ จากนั้นให้ใส่ชนิดของน้ำมัน และจำนวนเงินที่เติม
น้ำมัน แล้วบันทึกข้อมูลเพิ่ม สั่งพิมพ์บิลใบเสร็จส่งให้ลูกค้าได้ทันที
ระบบอัจฉริยะ จดจำชนิดของน้ำมันล่าสุด ที่ลูกค้ารายนั้นๆได้เติมเข้าไป ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
เข้ามาเติมน้ำมันครั้งต่อไปของลูกค้ารายนั้นๆ  เพียงใส่เลขทะเบียนรถ ระบบจะทำการดึงชนิดของน้ำมัน
ที่ได้จดจำไว้ครั้งก่อน มาใส่ในบิลใบเสร็จให้อัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอน และข้อผิดพลาดของการพิมพ์
ชนิดของน้ำมันได้ จากนั้นเหลือแค่ใส่จำนวนเงินลงไปเท่านั้น
( จากเดิมที่มีเพียง 3 ขั้นตอน แต่ตอนนี้
ลดขั้นตอนเหลือแค่ 2 อย่างเท่านั้น คือใส่ทะเบียนรถ กับจำนวนเงินที่เติมเท่านั้น )
ระบบป้ายน้ำมันหน้าลานน้ำมัน  โปรแกรมได้จำลองป้ายราคาน้ำมันหน้าลาน มาแสดงไว้ภายใน
โปรแกรม โดยจะแสดงราคาน้ำมันปัจจุบันให้พนักงานรู้อยู่ตลอดเวลา โดยป้ายราคาน้ำมันในโปรแกรมนี้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา และจะอัพเดทราคาน้ำมันทันที ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน
(แนะนำให้ทำการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมัน ให้ตรงกับป้ายแสดงราคาน้ำมันที่หน้าลานเสมอ )
สามารถจัดลำดับปุ่มเลือกชนิดน้ำมัน ในหน้าฟอร์มการขายได้ด้วยตัวเอง โดยการกำหนดปุ่มสินค้าว่า
ต้องการให้สินค้าน้ำมันประเภทใด อยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไร เพื่อความสะดวกของการใช้งาน โดยป้าย
แสดงราคาน้ำมันจำลองภายในโปรแกรมจะปรับเปลี่ยนลำดับสินค้าน้ำมัน ตามไปด้วย
สามารถเลือกรูปภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมัน มาใส่ในปุ่มชนิดของน้ำมันได้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการยืนยัน
การขายสินค้หรือชนิดของน้ำมันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ
สามารถเพิ่มการขายสินค้าขายควบคู่ ไปกับรายการเติมน้ำมันได้ด้วย  เช่น รายการขายที่1 เป็นการเติม
น้ำมัน  ส่วนรายการที่2 เป็นการขายน้ำมันหัวเชื้อสำหรับเครืองยนต์  ที่ออกใบบิลใบเสร็จเดียวกันได้
ไม่ต้องเปิดบิลใบเสร็จเพิ่มอีก
ในเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่ม
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าใช้งานโปรแกรม โดยที่ ถ้าใครไม่รู้รหัสผ่าน
(PassWord) ตามที่คุณตั้งไว้หรือกำหนดไว้ จะไม่มีทางเข้ามาเปิดโปรแกรมดูข้อมูลของคุณได้อย่าง
แน่นอน ทำให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามายุ่งเกี่ยวกับข้อมูลภายในโปรแกรม
นี้ของคุณได้อีกต่อไป
        ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ยังสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย
โดย
สามารถกำหนดให้พนักงานที่ปฎิบัติงานสามารถเพิ่มรายการได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการได
เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได
 นอกจากจะได้รับการอนุมัติจากคุณก่อน จึงจะแก้ไข หรือ
ลบรายการได้ เหมือนระบบที่ธนาคารใช้งานกัน
มีระบบตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีและออกใบกำกับเมื่อใด ตลอดจนสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าใครเป็นผู้แก้ไขรายการ และแก้ไขเมื่อใด ทำให้เราสามารถตรวจสอบแยกแยะการทำงานต่างๆ
ของพนักงานแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น
ระบบRegisterCodeโปรแกรมแบบใหม่ ทำให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องลงโปรแกรมที่เครื่องกี่ครั้ง
คุณจะFORMAT HardDisk บ่อยสักเพียงใด คุณก็ยังคงใช้รหัส RegisterCode ตัวเดิมได้
เฉพาะการFormat เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับการลงWindows แบบ CLONE
 (รหัส RegisterCode
จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง ที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องอื่นได้ )
การนำรหัสRegisterCode ที่ได้รับหลังจากการสั่งซื้อแล้วไปบันทึกในโปรแกรม ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่
หมดจด คุณไม่ต้องมานั่งคีย์รหัส RegisterCode เข้าไปในโปรแกรมอีกต่อไป เพียงแค่คุณชี้ให้
โปรแกรมทราบว่า รหัสRegisterCode ที่คุณได้รับมานั้นเก็บอยู่ที่ไหน เพียงเท่านี้ที่คุณต้องทำ
จากนั้นระบบ RegisterCode จะทำการลงทะเบียนการใช้งานถาวรให้คุณทันที
สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน พร้อมๆกันได้หลายคน คล้ายๆกับระบบ LAN
ทำให้การออกบิลใบเสร็จน้ำมัน/ใบกำกับภาษี  ไม่กระจุกตัวอยู่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอีกต่อไป
ไม่ต้องรอให้คนนี้ออกบิลใบเสร็จน้ำมันให้เสร็จก่อน อีกคนถึงจะออกบิลใบเสร็จได้ เราให้คุณสามารถทำ
ไปพร้อมๆกันได้ หลายๆคน โดยที่เลขที่ใบกำกับภาษีขายที่ออกในแต่ละเครืองนั้น จะยังคงรันเลขต่อ
เนื่องกันไปบนฐานข้อมูลเดียวกัน แบ่งงานกันทำ ร่วมงานกันทำ อย่างนี้ยอดขาย ทะลุเป้าอย่างแน่นอน
(ซื้อตามจำนวนเครื่องที่ต้องการใช้งาน)
สามารถยกเลิกใบกำกับภาษีหรือใบลดหนี้ได้ ที่ได้ออกใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้ไปแล้ว และแสดง
รายการยกเลิกให้ปรากฎอยู่ในรายงานภาษีขายเพื่อให้ทำการตรวจสอบลำดับเลขที่ของ INVOICE ได้
บิลขายจะได้ไม่หายหกตกหล่นไป และในกรณีที่เกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการยกเลิกใบกำกับภาษี ก็ยัง
สามารถเรียกคืนการยกเลิกดังกล่าวให้กลับคืนมาเป็นรายการปกติได้อีกด้วย
ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่  นอกจากจะทำการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยไว้ใน HardDisk เช่นในเวอร์ชั่นเดิม ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ได้แก่ การสำรอง
ข้อมูลบันทึกลงบนแฟลชไดท์ (FlashDrive) โดยตรง ทำให้สะดวกในการดูแลข้อมูลสำคัญของคุณ
และที่พิเศษไปกว่านั้น การจัดรูปแบบระบบการบันทึกสำรองข้อมูลแบบใหม่ ( ZipFile ) ทำให้คุณ
สามารถเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการจะเรียกคืนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่หยิบไฟล์ข้อมูล
ผิดๆมาใช้งานอย่างแน่นอน
เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
เปลี่ยนความซับซ้อนให้เป็นเรื่องทั่วไป
สามารถแลือกพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 หรือแบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ได้
โปรแกรมออกบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษขาย สำหรับสถานีน้ำมัน โดยเฉพาะ !!
TAX INVOICE FOR OIL Terminal  
Version 2016.06.4  ใหม่ล่าสุด!!
โปรแกรมที่ช่วยให้การออกบิลใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี สำหรับปั๊มน้ำมัน
โดยเฉพาะ
เป็นไปอย่างง่ายดาย 
และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมที่คุณต้องนั่งออกใบเสร็จค่าน้ำมันให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมัน ด้วยวิธีการเขียนคัดลาย
มืออย่างบรรจง , พิมพ์ด้วย Word หรือ Excel แม้กระทั่งต้องทนใช้งานโปรแกรมออกใบเสร็จรับเงินรุ่นเก่า สมัยดอส
ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขการใช้งานโปรแกรมได้เลย (ช่วงนี้กรมสรรพากร ได้มีประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธี
การเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีออกมาบ่อยครั้งมาก แต่โปรแกรมสมัยดอส   ไม่มีการปรับปรุงรายการดังกล่าวเลย)
ซึ่งวิธีการทำงานแบบเดิมๆนั้น คงจะทำให้ต้องพบกับความวุ่นวายไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อคุณพบว่า
บิลใบเสร็จที่กำลังออกให้ลูกค้านั้น ใช้เวลาในการเขียนใบเสร็จนานมาก ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะรอไม่ค่อยไหว
ต้องรีบไปธุระต่อ แต่ก็ต้องทนรอการเขียนบิลใบเสร็จจากทางปั๊ม (บิลใบเดียว ใช้เวลาเขียนนนานถึง5นาที ลูกค้า
บางราย ถึงกับบ่นพึมพำว่า “มีใครที่เขียนบิลได้เร็วกว่านี้มั๊ย” )
บิลน้ำมันที่สั่งพิมพ์โรงพิมพ์ในแต่ละครั้ง ราคาต่อเล่มสูงพอสมควร พิมพ์ไปไม่เท่าไร สรรพากรก็เปลี่ยนรูปแบบ
ใบกำกับภาษีอีกแล้ว ครั้งก่อนสั่งพิมพ์มา...ยังเหลืออีกบานเลย บิลที่เหลือจะทำยังไงดี?
สิ้นเดือนต้องมานั่งบวกบิลใบเสร็จทีละเล่มๆ ว่ารวมเป็นเงินเท่าไร บวกผิด บวกถูก สุดท้ายพบว่า คำนวณภาษีผิด!
ลูกค้าประจำที่เติมน้ำมันคุณอยู่นั้นมีใครบ้าง บริษัทอะไร เดือนที่แล้วยอดเติมน้ำมันเป็นเงินเท่าไร บริษัทฯลูกค้า
รายนี้มีรถกี่คันที่มาเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ คำถามนี้ ได้รับคำตอบทันทีที่กดปุ่มรายงานยอดขายลูกค้ารายตัว
คุณให้เครดิตเขาไป15วันไม่ใช่หรือ แล้วทำไมลูกค้าบอกว่าครั้งที่แล้วได้เครดิต 30 วัน?
ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน ต้องการทราบยอดขายที่ลูกค้าขอบิลน้ำมันของเดือนนี้ว่า ตอนนี้มียอดเท่าไรแล้ว
ไหนคุณลองเอารายงานขายของ 3 เดือนที่แล้วมาให้ดูหน่อย? ขอดูยอดขายรวมแต่ละวันของเดือนนี้ด้วยว่า
ยอดเป็นเท่าไรแล้ว
ทำไมยอดรวมไม่เท่ากันล่ะ ยอดที่บวกตามบิลยอดหนึ่ง ยอดที่ได้จากรายงานขายอีกยอดหนึ่ง คำนวณภาษี
ขาดเกินอยู่เรื่อยเลย!
ลูกค้าต้องการสำเนาใบกำกับภาษีขายของ 3 เดือนที่แล้ว?  แล้วจะไปค้นจากกองไหนมาให้ล่ะ
เมื่อเวลาต้องการนำข้อมูลการขายที่ผ่านมาทั้งปีมาคำนวนหรือหาข้อผิดพลาด คงวุ่นวายน่าดูเลย
ทำรายงานเสนอผู้บริหาร ก็มักมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ บวกตัวเลขผิดๆถูกๆ หรือไม่ก็ล่าช้าไม่ทันใจ
โปรแกรมออกบิลใบเสร็จ สำหรับสถานีน้ำมัน TAX INVOIVE
บริการพิเศษ รับโอนย้ายฐานข้อมูลลูกค้า จากโปรแกรมเดิมที่มีอยู่ เข้ามาในโปรแกรมนี้  ในราคาสุดพิเศษ
โปรแกรมรองรับตามประกาศกรมสรรพากร เร่ืองเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ซื้อ และสาขาของผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว ถูกต้องตรงตามประกาศอย่างแน่นอน ใช้แล้วไม่ผิดหวัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-136-3253, 02-136-3254, Mobile  083-248-3555email : sbuynow@gmail.com    Office Hours : 09.30-18.00 ( Mon - Sat )
หน้าแรก Products Store News Gallery ติดต่อเรา Support About พิเศษ ราคาเพียง 6,800 บาทเท่านั้น
สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows XP  ,  WIN7  ,  Windows8  &  Windows10