การได้ซื้อโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  

Made with Xara
Copyright © 2011 - 2020 All Rights Reserved. www.JSMBusiness.com
หน้าแรก Products Store News Gallery ติดต่อเรา Support About
JSM Business.com Make it Difference
โปรแกรมพิมพ์แบบยื่นภาษี ภพ.30 ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับผู้ใช้ โปรแกรมที่มียอดขายอันดับ 1 ลูกค้าให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีฟังชั่นช่วยการคำนวณเงินเพิ่มเบี้ยปรับ  (กรณีการยื่นภาษีเพิ่มเติม) สามารถพิมพ์สรุปข้อมูลการยื่นภาษี ภพ.30 เพื่อการตรวจสอบได้ Format HardDisk กี่ครั้งก็ยังใช้รหัส Register ตัวเดิมได้ (ซื้อครั้งเดียวคุ้ม) สามารถเชื่อมต่อให้ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
เวอร์ชั่น 2020.05.1 ใหม่ล่าสุด!!  ปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ (WT50)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-136-3253, 02-136-3254, Mobile  083-248-3555email : sbuynow@gmail.com    Office Hours : 09.30-18.00 ( Mon - Sat )
โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ (WT50) พร้อมฐานข้อมูล 
โปรแกรมภาษีหักณที่จ่าย ตามมาตรา50ทวิ (WT50) เป็นโปรแกรม ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกกิจการ ที่ควรมีไว้ใช้งาน เมื่อมีการจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าบริการ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ฯลฯ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ให้ผู้ที่จ่ายเงิน จะต้องทำการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วนำส่งให้สรรพากร และผู้ที่จ่ายเงินนั้น จะต้องออก หนังสือรับรองการหักณที่จ่าย ให้กับผู้ที่ถูกหักณที่จ่ายด้วย โดยที่โปรแกรมภาษีหักณที่จ่าย WT50 นี้ จะช่วยให้การออกหนังสือรับรองภาษี เป็นเรื่องง่ายดาย
DOWNLOAD  โปรแกรมที่นี่
เพียงแค่กรอกข้อมูลลงในโปรแกรมเสร็จแล้ว สามารถสั่งพิมพ์ใบหักณที่จ่าย ลงกระดาษครึ่งA4 (หรือกระดาษA5) ก็จะได้หนังสือรับรองการหักณที่จ่ายทันที โดยมีแบบฟอร์มและข้อความครบถ้วน ที่ถูกต้อง ตรงตามที่สรรพากรกำหนดทุกประการ สวยงามน่าใช้ ไม่ต้องซื้อแบบฟอร์มใบหักณที่จ่าย อีกต่อไป สามารถเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ทันที ทุกข้อมูลของการหัก ณ ที่จ่าย จะถูกเก็บไว้ใน ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม ในครั้งต่อไป คุณแค่เรียกข้อมูลเก่าขึ้นมา แก้วันที่ จำนวนเงินภาษีที่หักไว้ แล้วบันทึกข้อมูลเพิ่ม เพียงแค่นั้นที่คุณต้องทำ
สามารถสร้างข้อมูล รายชื่อผู้มีหน้าที่หักณที่จ่าย และรายชื่อผู้ถูกหักณที่จ่าย เพื่อเก็บ ไว้ในระบบฐานข้อมูล ทำให้สามารถเรียกใช้งานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
สามารถเลือกสั่งพิมพ์ใบหักณที่จ่ายที่ละใบ หรือสั่งพิมพ์คราวเดียวทั้ง 4 ใบ สามารถเลือกสั่งพิมพ์ตราประทับของบริษัท พร้อมลายเซ็นท์ ก็สามารถทำได้
ตัวอย่างหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย และรายงานหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
ระบบสำรองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูล
NEW! EDITION Best Buy No.1