การได้ซื้อโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  

Made with Xara
Copyright © 2011 - 2020 All Rights Reserved. www.JSMBusiness.com
หน้าแรก Products Store News Gallery ติดต่อเรา Support About
JSM Business.com Make it Difference
โปรแกรมออกใบกำกับภาษีขายที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับผู้ใช้ โปรแกรมที่มียอดขายอันดับ 1 ลูกค้าให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ใส่โลโก้บริษัท-email address-WebSite ของบริษัทลงในใบกำกับภาษีได้  สามารถแลือกพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 หรือแบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ได้ Format HardDisk กี่ครั้งก็ยังใช้รหัส Register ตัวเดิมได้ (ซื้อครั้งเดียวคุ้ม) สามารถเชื่อมต่อให้ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
NEW! EDITION
โปรแกรมออกใบกำกับภาษีขาย Tax Invoice เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การออกใบกำกับขายของคุณง่ายขึ้น จากเดิมที่คุณต้องนั่งออกใบกำกับภาษีขายไม่ว่าจะด้วยการวิธีการเขียนคัดลายมืออย่างบรรจง , วิธีการพิมพ์ด้วยเครื่อง พิมพ์ดีดไฟฟ้า , พิมพ์ด้วย Word หรือ Excel แม้กระทั่งต้องทนใช้งานโปรแกรมกรอกแบบฟอร์มรุ่นเก่าสมัยดอส ที่ไม่ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมได้เลย และวิธีเดิมๆของคุณนั้น คงจะทำให้คุณต้องพบกับความวุ่นวายไม่น้อย เลยทีเดียว หากคุณต้องการทราบว่า ใบกำกับขายที่ออกให้ลูกค้าของคุณเมื่อคราวที่แล้ว คุณขายเขาไปราคาเท่าไร เงื่อนไขการขายเป็นอย่างไร คุณให้เครดิตเขาไป15วันไม่ใช่หรือ แล้วทำไมลูกค้าบอกว่าครั้งที่แล้วได้เครดิต 30 วัน? เจ้านายของคุณต้องการทราบยอดขายของเดือนนี้ว่า ตอนนี้ขายไปได้เท่าไรแล้ว ใกล้ถึงเป้าที่ตั้งไว้แล้วยัง? ไหนคุณลองเอารายงานขายของ 3 เดือนที่แล้วมาให้ดูหน่อย? ทำไมคุณบวกยอดภาษีขายเกินไปล่ะ ? ลูกค้าต้องการสำเนาใบกำกับภาษีขายของ 5 เดือนที่แล้ว? เมื่อเวลาต้องการนำข้อมูลการขายที่ผ่านมาทั้งปีมาคำนวนหรือหาข้อผิดพลาด คงวุ่นวายน่าดูเลย ทำรายงานเสนอผู้บริหาร ก็มักมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ บวกตัวเลขผิดๆถูกๆ หรือไม่ก็ล่าช้าไม่ทันใจ ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่รบกวนการทำงานเป็นอย่างยิ่ง
เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  เปลี่ยนความซับซ้อนให้เป็นเรื่องทั่วไป JSM Business.com ได้ผลิตโปรแกรมดีดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการออกใบกำกับภาษีขาย (Tax Invoice) หรือ ใบเสนอราคา (Quotation) รวมถึง โปรแกรมใบวางบิล (BILLING SLIP)  ที่ี่จะช่วยให้การออก ใบกำกับภาษีขาย ,ใบเสนอราคา หรือใบวางบิลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เพียงคุณกรอกข้อมูลการขายต่างๆ หรือ ข้อมูลที่ต้องการเสนอราคาของคุณลงในโปรแกรมนี้ ข้อมูลการขายของคุณ ก็จะถูกพิมพ์ลงบนแบบฟอร์มใบกำกับ ภาษีขายของคุณ อย่างถูกต้องครบถ้วน หรือว่าคุณต้องการจะปรับเปลี่ยน ตำแหน่งการพิมพ์ของใบกำกับขาย คุณก็ สามารถปรับย้าย ได้ด้วยตัวคุณเองเลยที่เดียว และหากคุณไม่มีแบบฟอร์ม ใบกำกับภาษีขายที่สั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ คุณก็สามารถ พิมพ์ใบกำกับภาษีขายลงบนกระดาษขาวA4 ได้ด้วยเช่นกัน (จะใช้เป็นกระดาษสีๆ  เพื่อคัดแยก ประเภทเอกสาร ก็จะทำให้เป็นหมวดหมู่ดียิ่งขึ้น)  มีหลายรูปแบบของใบกำกับขายให้คุณเลือกหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับธุรกิจของคุณมากที่สุด และเพื่อความเป็น เอกลักษณ์ของบริษัทคุณเอง คุณสามารถเปลี่ยนโลโก้ของกิจการคุณได้มากเท่าที่ต้องการ (อ่านรายละเอียด โปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติม) ทั้งยังสามารถเก็บทุกข้อมูลของการออกใบกำกับภาษีขาย หรือข้อมูล ใบเสนอราคาไว้ใน ระบบฐานข้อมูล พร้อมที่จะทำการประมวลผลได้ในพริบตาเดียว อีกทั้งยังสามารถออกรายงาน ภาษีขายรายเดือน เพื่อการตรวจสอบ หรือเพื่อการนำเสนอผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที
รายละเอียดความสามารถของโปรแกรม
1. สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการขาย,ข้อมูลลูกค้า,ข้อมูลสินค้า/บริการ ไว้ในฐานข้อมูลได้ ไม่จำกัดจำนวนของข้อมูล เก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  2. สามารถพิมพ์ข้อมูลลงบนแบบฟอร์มใบกำกับภาษีที่สั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ได้ โดยสามารถกรอกข้อมูลลงตาม ตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ และในกรณีที่แบบฟอร์มมีการคลาดเคลื่อนของตำแหน่งการพิมพ์ คุณก็สามารถปรับ ตำแหน่งของการพิมพ์ได้ด้วยตัวคุณเอง (มีบริการออกแบบข้อมูลให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วย)  3. สามารถพิมพ์ข้อมูลลงบนกระดาษA4 ได้ โดยมีรูปแบบของเอกสารใบกำกับภาษีให้เลือกมากถึง 5 รูปแบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด เปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ ตามแต่ลักษณะการขายที่เกิดขึ้น  4. มีระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกใบกำกับภาษีขายในครั้งต่อๆไปได้  5. มีระบบฐานข้อมูลของสินค้า/บริการ ที่สามารถกำหนดราคาขาย ของแต่ละรายการสินค้า/บริการ เพื่อใช้เป็นฐาน ข้อมูลในการออกใบกำกับภาษีขายในครั้งต่อๆไปได้  6. มีระบบสำรองข้อมูล เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหาย หรือข้อมูลเสีย (คุณสามารถทำการBackUp สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลได้ด้วยตัวคุณเอง)  7. สามารถเรียกออกรายงานภาษีขายได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องรอปิดงวดสิ้นเดือน ซึ่งจะทำให้คุณทราบความ เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา  8. ในกรณีที่ลูกค้าคุณต้องการสำเนาใบกำกับภาษีขายเพิ่มเติม คุณสามารถเรียกสั่งพิมพ์ได้ทันทีตลอดเวลา  9. มีฟั่งชั่นช่วยในการออกใบกำกับภาษีที่มีลักษณะซ้ำๆเดิม ช่วยให้ไม่ต้องทำการพิมพ์ซ้ำใหม่ทุกครั้ง เพียงแค่คุณ เรียกใบกำกับภาษีเดิมที่ต้องการขึ้นมา แล้วแก้ไขวันที่,เลขที่ใบกำกับภาษี จากนั้นก็กดปุ่มเพิ่มรายการใหม่ เพียงเท่านั้น คุณก็ได้ใบกำกับภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1 ใบแล้ว  10. มีฟั่งชั่นช่วยลบรายการที่ไม่ต้องการในใบกำกับภาษี คุณสามารถเลือกลบรายการบรรทัดไหนก็ได้ที่ต้องการ โปรแกรมจะทำการลบบรรทัดนั้นๆให้ทั้งบรรทัดเลยทีเดียว 11. สามารถกำหนดโลโก้เพื่อสั่งพิมพ์ลงบนใบกำกับภาษีได้ด้วยตัวคุณเอง เปลี่ยนใหม่กี่ครั้งก็ได้ 12. สามารถกำหนดชื่อที่อยู่เป็นภาษาไทย-อังกฤษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ พร้อมทั้งสามารถเติม email address และ WebSite ของคุณเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ด้วย 13. สามารถปรับเปลียนรูปแบบของเอกสารใบกำกับภาษีได้หลากหลาย ถึง 5 รูปแบบ (หรือต้องการรูปแบบพิเศษเฉพาะของคุณเอง ก็สามารถสั่งเพิ่มพิเศษได้)  14. สามารถพิมพ์ข้อมูลใบกำกับภาษีให้เสร็จทั้งหมดก่อน แล้วค่อยสั่งพิมพ์ลงเอกสารภายหลังได้ โดยที่คุณสามารถ เลือกสั่งพิมพ์เป็นใบๆได้ตามต้องการ  15. มีช่องรายละเอียดข้อมูลโดยสรุปในช่วงล่างของรายการ ช่วยให้สามารถตรวจดูรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องเปิด รายการข้อมูลขึ้นมาดู ทำให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  16. สามารถค้นหารายชื่อลูกค้าได้ เพียงแต่พิมพ์คำหรือพยางค์ ของชื่อลูกค้า โปรแกรมจะทำการค้นรายชื่อมารอให้ คุณเลือกได้อย่างทันใจ  17. สามารถให้โปรแกรมค้นหาใบกำกับภาษีขายเฉพาะลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น คุณต้องการจะดู หรือ ค้นหาเฉพาะ ใบกำกับภาษีขายของลูกค้า "บริษัท ABC จำกัด" โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลใบกำกับขายเฉพาะของลูกค้ารายนี้ ขึ้นมาให้ 18. สามารถให้โปรแกรมค้นหาใบกำกับภาษีขายเฉพาะเดือนปีที่ออกใบกำกับภาษีไปแล้วก็ได้ เช่น ต้องการดูเฉพาะ ใบกำกับภาษีขาย ที่ออกในเดือน ธันวาคม 2555 โปรแกรมก็จะดึงเฉพาะเดือน 12/55 ขึ้นมาแสดงเท่านั้น  19. สามารถให้โปรแกรมค้นหาใบกำกับภาษีขายตามที่กำหนดได้ หรือจะให้โปรแกรมค้นหากลุ่มของใบกำกับภาษี ตามที่กำหนดก็ได้ เช่น ต้องการดูเฉพาะใบกำกับภาษีขายที่ขึ้นต้นด้วย IE09-10 โปรแกรมก็จะทำการดึงเฉพาะ ใบกำกับภาษีขายที่ขึ้นต้นด้วย IE09-10 ขึ้นมาแสดง  20. มีฟั่งชั่นการปรับปรุงข้อมูลและดัชนีข้อมูล จะทำให้โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลได้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น  21. มีฟั่งชั่นการออกเลขใบกำกับภาษีแบบรันเลขอัตโนมัติ มีให้เลือกมากถึง 7 รูปแบบ เช่น IV53/09-00001 , IV- 00001 , 530900001 , เล่มที่/เลขที่ 001/00001 หรือจะออกเลขที่ใบกำกับภาษีด้วยตนเองก็ทำได้ และยัง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ทันที เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เปลี่ยนได้มากเท่าที่ต้องการ 22. สามารถปรับเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง หากมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก ประกาศของกรมสรรพากร  23. สามารถออกรายงานภาษีขาย โดยมีข้อความและรูปแบบตามที่กรมสรรพากรกำหนด และสามารถออกรายงาน ขายของลูกค้ารายตัว ในแต่ละเดือนได้อีกด้วย ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมียอดซื้อรวม เป็นอย่างไรบ้าง, เป็นไปตามเป้าที่กำหนดหรือไม่, ได้เปิดใบกำกับภาษีขายเลขที่อะไรให้กับลูกค้า, มีช่อง CheckBox ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วย
ตัวอย่างใบกำกับภาษีขาย TAX INVOICE
ตัวอย่างใบเสนอราคา QUOTATION
Version 2020.05.1 ใหม่ล่าสุด!!  TAX INVOICE + QuotatioN + BILLING SLIP  (ใบวางบิล) 
ความสามารถพิเศษของโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณมีเวลามากยิ่งขึ้น
สามารถออกใบลดหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับออกรายงานขายร่วมกับใบกำกับขายได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ โดยมีหมายเหตุของการลดหนี้ให้เลือกอย่างจุใจ สามารถยกเลิกใบกำกับภาษีหรือใบลดหนี้ได้ ที่ได้ออกใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้ไปแล้ว และแสดง รายการยกเลิกให้ปรากฎอยู่ในรายงานภาษีขายเพื่อให้ทำการตรวจสอบลำดับเลขที่ของ INVOICE ได้ บิลขายจะได้ไม่หายหกตกหล่นไป และในกรณีที่เกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการยกเลิกใบกำกับภาษี ก็ยัง สามารถเรียกคืนการยกเลิกดังกล่าวให้กลับคืนมาเป็นรายการปกติได้อีกด้วย สามารถเลือกแบบพิมพ์กระดาษได้ทั้งแบบกระดาษA4 เหมือนเช่นเคย แต่ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ ได้แก่การสั่งพิมพ์ลงบนกระดาษA5แนวตั้ง หรือกระดาษA4 หาร 2 (แบ่งครึ่ง) สามารถเลือกพิมพ์ กลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาเท่าที่คุณต้องการ ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่  นอกจากจะทำการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล เนื่องจากเหตุสุดวิสัยไว้ใน HardDisk เช่นในเวอร์ชั่นเดิม ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ได้แก่ การสำรอง ข้อมูลบันทึกลงบนแฟลชไดท์ (FlashDrive) โดยตรง ทำให้สะดวกในการดูแลข้อมูลสำคัญของคุณ และที่พิเศษไปกว่านั้น การจัดรูปแบบระบบการบันทึกสำรองข้อมูลแบบใหม่ ( ZipFile ) ทำให้คุณ สามารถเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการจะเรียกคืนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่หยิบไฟล์ข้อมูล ผิดๆมาใช้งานอย่างแน่นอน ในเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานโปรแกรม โดยที่ ถ้าใครไม่รู้รหัสผ่าน (PassWord) ตามที่คุณตั้งไว้หรือกำหนดไว้ จะไม่มีทางเข้ามาเปิดโปรแกรมดูข้อมูลของคุณได้อย่าง แน่นอน ทำให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามายุ่งเกี่ยวกับข้อมูลภายในโปรแกรม นี้ของคุณได้อีกต่อไป ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ยังสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย โดย สามารถกำหนดให้พนักงานที่ปฎิบัติงานสามารถเพิ่มรายการได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการได้ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากจะได้รับการอนุมัติจากคุณก่อน จึงจะแก้ไข หรือ ลบรายการได้ เหมือนระบบที่ธนาคารใช้งานกัน มีระบบตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีและออกใบกำกับเมื่อใด ตลอดจนสามารถตรวจสอบ ได้ว่าใครเป็นผู้แก้ไขรายการ และแก้ไขเมื่อใด ทำให้เราสามารถตรวจสอบแยกแยะการทำงานต่างๆ ของพนักงานแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น ระบบRegisterCodeโปรแกรมแบบใหม่ ทำให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องลงโปรแกรมที่เครื่องกี่ครั้ง คุณจะFORMAT HardDisk บ่อยสักเพียงใด คุณก็ยังคงใช้รหัส RegisterCode ตัวเดิมตลอดไป ใช้กันไปจนกว่า HardDisk จะพังกันไปข้างหนึ่ง (รหัส RegisterCode จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องที่ ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องอื่นได้) การนำรหัสRegisterCode ที่ได้รับหลังจากการสั่งซื้อแล้วไปบันทึกในโปรแกรม ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ หมดจด คุณไม่ต้องมานั่งคีย์รหัส RegisterCode เข้าไปในโปรแกรมอีกต่อไป เพียงแค่คุณชี้ให้ โปรแกรมทราบว่า รหัสRegisterCode ที่คุณได้รับมานั้นเก็บอยู่ที่ไหน เพียงเท่านี้ที่คุณต้องทำ จากนั้นระบบ RegisterCode จะทำการลงทะเบียนการใช้งานถาวรให้คุณทันที สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน พร้อมๆกันได้หลายคน คล้ายๆกับระบบ LAN ทำให้งานออกใบกำกับภาษีขาย / ใบเสนอราคา ไม่กระจุกตัวอยู่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอีกต่อไป ไม่ต้องรอให้คนนี้ออกใบกำกับภาษี / ใบเสนอราคาเสร็จก่อน อีกคนถึงจะออกใบกำกับภาษีได้ เราให้คุณสามารถทำไปพร้อมๆกันได้ หลายๆคน โดยที่เลขที่ใบกำกับภาษีขายที่ออกในแต่ละเครืองนั้น จะยังคงรันเลขต่อเนื่องกันไปบนฐานข้อมูลเดียวกัน แบ่งงานกันทำ ร่วมงานกันทำ อย่างนี้ยอดขาย ทะลุเป้าอย่างแน่นอน
โปรแกรมออกใบกำกับภาษี,ใบเสนอราคา ที่มาพร้อมกับ โปรแกรมใบวางบิล       คุณคงไม่พลาดกับโอกาสอันดีนี้ในการเป็นเจ้าของโปรแกรมออกใบกำกับภาษี ,ใบแจ้งหนี้ ,ใบเสนอราคา และ ใบวางบิล ที่มาพร้อมในโปรแกรมเดียวกัน กับราคาประหยัดพิเศษสุด ที่คุณหาที่ไหนไม่ได้แล้ว อย่ารอช้าให้ เนิ่นนานออกไป นำโปรแกรมนี้ไปใช้งานเร็วเพียงใด งานของคุณก็ไม่ใช่ เรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป เมื่อออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้ารายหนึ่งไปแล้ว คุณสามารถที่จะนำเอาใบเสนอราคาดังกล่าว ไปเสนอราคาให้กับลูกค้ารายอื่นได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เลือกรหัสรายชื่อลูกค้่ารายใหม่ แล้วกดปุ่ม บันทึกรายการเพิ่ม เพียงเท่านั้นคุณก็พร้อมที่จะส่งในเสนอราคาให้ลูกค้าได้ทันที เมื่อลูกค้าตอบรับใบเสนอราคาแล้ว คุณสามารถปิดโอนข้อมูลรายการในใบเสนอราคานั้น ไปยังใบกำกับ ภาษีขายได้ทันที ไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลซ้ำๆกันอีกต่อไปแล้ว มีรูปแบบของใบเสนอราคาให้เลือก แบบเป็นทางการ เคร่งขรึม หรือแบบกราฟฟิคเส้นสายสีส้ม สดใส สวยงาม ซึ่งบ่งบอกถึงความทันสมัย และความกระตือรือร้นในการเสนอราคาได้เป็นอย่างดีีทีเดียว สามารถกำหนดเงื่อนไข หรือหมายเหตุของการเสนอราคาในรูปแบบ ที่คุณกำหนดข้อความได้เอง แบบกำหนดไว้เลือกใช้คราวต่อไปได้ โปรแกรมใบวางบิล มาพร้อมฟังชั่นพิเศษที่จะช่วยให้คุณวางบิลได้อย่างง่ายดาย โดยโปรแกรมจะนำ รายการของใบกำกับภาษีที่ยังไม่ได้รับชำระขึ้นมาแสดง เพื่อให้เลือกรายการที่ต้องการชำระ  จะชำระ แบบเต็มจำนวน หรือจะชำระเพียงบางส่วนของใบกำกับแต่ละใบก็ได้ สามารถเลือกตัดชำระได้ทันที ใบวางบิลที่ครบกำหนดชำระแล้ว ยอดชำระรวมของใบวางบิล สามารถโอนรวมมาออกใบเสร็จรับเงิน ที่จัดทำขึ้นมาคู่กับใบวางบิลโดยเฉพาะ มีช่องรายละเอียดสำหรับการรับชำระเป็น เงินสด, เงินโอน, เช็คธนาคาร หรือบัตรเครดิต และอื่นๆอีกมากมาย ที่คุณต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง        “ ไม่ว่าจะซื้อแยก หรือซื้อรวม หรือซื้อเพิ่มภายหลัง ก็สุดคุ้มทั้งนั้น ”
สำหรับท่านที่ต้องการโปรแกรมออกใบกำกับภาษีขาย แบบราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT ใน หรือ Include VAT) หรือแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB VAT) ขณะพร้อมจำหน่ายให้กับท่านแล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
โปรแกรมออกใบกำกับภาษีขาย(TAX INVOICE) และโปรแกรมใบเสนอราคา(Quotation)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-136-3253, 02-136-3254 Mobile 083-248-3555email : sbuynow@gmail.com  Office Hours : 09.30-18.00 ( Mon - Sat )
( ใบกำกับภาษี+ใบแจ้งหนี้+ใบเสร็จรับเงิน+ใบลดหนี้ พร้อมระบบฐานข้อมูล DATABASE ) โปรแกรมใบกำกับภาษี TAX INVOICE ราคา 2,899 บาท ชุดเริ่มต้น SET 1 TAX INVOICE Version 2020.05.1 (ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม) SET 2 โปรแกรมใบกำกับภาษี TAX INVOICE ราคา 2,899 บาท โปรแกรมใบเสนอราคา Quotation ราคา 1,899 บาท } 3,899 4,798 บาท SET 3 4,899 โปรแกรมใบวางบิล BILLING SLIP ราคา 1,899 บาท โปรแกรมใบกำกับภาษี TAX INVOICE ราคา 2,899 บาท โปรแกรมใบเสนอราคา Quotation ราคา 1,899 บาท } 6,697 บาท ( สามารถสั่งซื้อโปรแกรมใบวางบิล ได้ในภายหลัง   ราคาเพียง 1,899 บาทเท่านั้น ) พิเศษ สั่งซื้อพร้อมกัน ลดเหลือ 4,899 บาทเท่านั้น ( สามารถสั่งซื้อโปรแกรมใบเสนอราคาได้ในภายหลัง ราคาเพียง 1,899 บาทเท่านั้น ) Best Buy No.1 New!