การได้ซื้อโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  

Made with Xara
Copyright © 2011 - 2020 All Rights Reserved. www.JSMBusiness.com
หน้าแรก Products Store News Gallery ติดต่อเรา Support About
JSM Business.com Make it Difference
โปรแกรมพิมพ์แบบยื่นภาษี ภพ.30 ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับผู้ใช้ โปรแกรมที่มียอดขายอันดับ 1 ลูกค้าให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีฟังชั่นช่วยการคำนวณเงินเพิ่มเบี้ยปรับ  (กรณีการยื่นภาษีเพิ่มเติม) สามารถพิมพ์สรุปข้อมูลการยื่นภาษี ภพ.30 เพื่อการตรวจสอบได้ Format HardDisk กี่ครั้งก็ยังใช้รหัส Register ตัวเดิมได้ (ซื้อครั้งเดียวคุ้ม) สามารถเชื่อมต่อให้ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
NEW! EDITION
โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 นี้ เป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลลงแบบ ฟอร์ม ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 เพื่อนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในแต่ละเดือน ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป นับแต่วันที่เกิดรายการภาษี ซึ่งแต่เดิมมักจะกรอกรายการด้วยวิธีการเขียน , วิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า,พิมพ์ ด้วย Excel หรือแม้แต่กรอกลงเอกสาร PDF ของกรมสรรพากรเอง ซึ่งเป็นงานซ้ำๆ ยิ่งหากมีรายเดิมๆ แล้วยังต้องมานั่ง กรอกข้อมูลเดิมๆอีก และวิธีการกรอกเอกสารดังที่กล่าวมานี้ ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลของการยื่นภาษีได้เลยนอกจาก การถ่ายเอกสารแล้วเก็บเข้าแฟ้ม เช่นวิธีการเดิมๆที่ปฎิบัติกันมาเป็นประจำอยู่แล้ว และเมื่อเวลาต้องการนำข้อมูลการ ยื่นภาษีทั้งปีมาคำนวนหรือหาข้อผิดพลาด หรือทำรายงานเสนอผู้บริหาร ก็มักมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย  บวกตัวเลข ผิดๆถูกๆ หรือไม่ก็ล่าช้าไม่ทันใจ       
เวอร์ชั่น 2015.02.4 ใหม่ล่าสุด!!  โปรแกรมบันทึกแบบภาษีภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 (TAX1353)
สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน Version นี้ได้แก่
โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีภงด.1,3,53 (TAX1353) พร้อมออกรายงาน
        พร้อมแล้ววันนี้ โปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านทั้งหลาย ให้ได้ก้าวผ่านพ้นงานประจำ ที่เคยสร้าง ความหงุดหงิด ความจำเจ ที่ต้องทำประจำอยู่ทุกเดือน โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ที่สามารถ พิมพ์กรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มภาษีเงินได้หักณที่จ่าย ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ของกรมสรรพากร ได้อย่างแม่นยำ  ถูกต้องสวยงาม  หรือจะพิมพ์ลงกระดาษเปล่าA4 ก็ยังได้ สะดวกดี โดยที่โปรแกรมจะทำการพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลให้ อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังสามารถเก็บทุกข้อมูลของการยื่นภาษีไว้ในระบบฐานข้อมูล  พร้อมที่ จะทำการประมวลผลได้ในพริบตาเดียว อีกทั้งยังสามารถออกรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ,เพื่อการนำเสนอผู้บริหาร ได้อย่างทันท่วงที และที่สำคัญ  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชี  เพราะท่านสามารถเรียกรายงานการยื่นแบบ ภาษีเงินได้หักณที่จ่ายของลูกค้าบัญชีของท่านในแต่ละราย แต่ละเดือน ในแต่ละปี ขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องได้ อย่างรวดเร็ว แม่นยำ มีรายงานการยื่นแบบภาษีที่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีได้  มีรายงานแสดงยอดจ่ายเงินได้ แสดงยอดภาษีนำส่งสรรพากร ที่สามารถตรวจเช็คการยื่นภาษีของลูกค้าสำนักงานบัญชี ในแต่ละเดือนแต่ละปี ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องประการใดบ้าง และที่สำคัญมีรายงานการสรุปการยื่นแบบภาษีเงินได้ หักณที่จ่าย ในแต่ละเดือนว่า ได้ยื่นแบบภงด.1,ภงด.3,ภงด.53ให้กับลูกค้ารายใดบ้าง จำนวนภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าไร  รวมยื่นทั้งสิ้นกี่รายในเดือนนั้นๆ และนี่คือโปรแกรมที่กิจการของท่านต้องมีไว้ใช้งาน เป็นโปรแกรมที่ สำนักงานบัญชี ทั้งหลาย รอคอยกันมานาน   
ระบบRegisterCodeโปรแกรมแบบใหม่ ทำให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องลงโปรแกรมที่เครื่องกี่ครั้ง คุณจะFORMAT HardDisk บ่อยสักเพียงใด คุณก็ยังคงใช้รหัส RegisterCode ตัวเดิมตลอดไป ใช้กันไปจนกว่า HardDisk จะพังกันไปข้างหนึ่ง 
การนำรหัสRegisterCode ที่ได้รับหลังจากการสั่งซื้อแล้วไปบันทึกในโปรแกรมก็ได้รับ การปรับปรุง ใหม่หมดจด คุณไม่ต้องมานั่งคีย์รหัส RegisterCode เข้าไปในโปรแกรมอีกต่อไป เพียงคุณชี้ให้ โปรแกรมทราบว่า รหัสRegisterCode ที่คุณได้รับมานั้นเก็บอยู่ที่ไหน เพียงเท่านี้ที่คุณต้องทำ จากนั้นระบบ RegisterCode จะทำการลงทะเบียนการใช้งานถาวรให้คุณทันที  
ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่ นอกจากจะทำการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล เนื่องจากเหตุสุดวิสัยไว้ใน HardDisk เช่นในเวอร์ชั่นเดิม ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ได้แก่ การสำรอง ข้อมูลบันทึกลงบนแฟลชไดท์(FlashDrive)โดยตรง ทำให้สะดวกในการดูแลข้อมูลสำคัญของคุณ และที่พิเศษไปกว่านั้น การจัดรูปแบบระบบการบันทึกสำรองข้อมูลแบบใหม่ ทำให้คุณเลือกชุดข้อมูล ที่จะเรียกคืนได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่หยิบไฟล์ข้อมูลผิดๆมาใช้งานอย่างแน่นอน   
พิเศษ สั่งซื้อชุดโปรโมชั่นวันนี้  ( 1 Package ประกอบด้วย 3 โปรแกรม)              รับสิทธิพิเศษซื้อได้ในราคาเพียง 3,899 บาทเท่านั้น ลงทุนครั้งเดียวใช้งานได้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม                ชุดโปรโมชั่น ประกอบด้วย ( โปรแกรมภาษีเงินได้ ภงด.1,3,53 TAX1353 + โปรแกรมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT30 + โปรแกรมบันทึกประกันสังคม SPS10 ) แถมพิเศษ สำหรับท่านซื้อโปรแกรมบันทึกแบบภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 (TAX1353) วันนี้  แถมโปรแกรม TaxAddOn                     (โปรแกรมสรุป ภงด.1, ภงด.1ก,ภงด.3 และภงด.53) มูลค่า 899 บาท ฟรีทันท               ไม่ต้องมานั่งบวกยอดเป็นคนๆ อีกต่อไปแล้ว
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
ให้ DownLoad ไปทำการติดตั้งพร้อมกันทั้ง 2 โปรแกรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-136-3253, 02-136-3254,  Mobile  083-248-3555email : sbuynow@gmail.com    Office Hours : 09.30-18.00 ( Mon - Sat )
ราคาเพียงชุดละ 1,899 บาทเท่านั้น
Best Buy No.1