การได้ซื้อโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  

Made with Xara
Copyright © 2011 - 2020 All Rights Reserved. www.JSMBusiness.com
หน้าแรก Products Store News Gallery ติดต่อเรา Support About
JSM Business.com Make it Difference
โปรแกรมพิมพ์แบบยื่นภาษี ภพ.30 ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับผู้ใช้ โปรแกรมที่มียอดขายอันดับ 1 ลูกค้าให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีฟังชั่นช่วยการคำนวณเงินเพิ่มเบี้ยปรับ  (กรณีการยื่นภาษีเพิ่มเติม) สามารถพิมพ์สรุปข้อมูลการยื่นภาษี ภพ.30 เพื่อการตรวจสอบได้ Format HardDisk กี่ครั้งก็ยังใช้รหัส Register ตัวเดิมได้ (ซื้อครั้งเดียวคุ้ม) สามารถเชื่อมต่อให้ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
NEW! EDITION
โปรแกรมบันทึกแบบประกันสังคม สปส.10 เป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม สปส.1-10 ทั้งในส่วนที่1 และส่วนที่2 ของแบบที่ ใช้ในการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคม  ที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือน ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินเดือน ซึ่งแต่เดิมมักจะกรอกรายการด้วยวิธีการเขียน , วิธีการพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า , พิมพ์ด้วย Excel  ซึ่งเป็นงานซ้ำๆ ยิ่งหากมีรายเดิมๆ แล้วยังต้องมากรอกข้อมูลเดิมๆ และ วิธีการกรอกเอกสารดังที่กล่าวมานี้ ไม่สามารถเก็บข้อมูลของการยื่นแบบประกันสังคมได้เลย นอกจากการถ่ายเอกสาร แล้วเก็บเข้าแฟ้ม เช่นวิธีการเดิมๆที่ปฎิบัติกันมาเป็นประจำอยู่แล้ว และเมื่อเวลาต้องการค้นหาข้อมูล ก็ต้องเปิดแฟ้มแล้ว มานั่งบวกเลขกันจนมือหงิก บวกแล้วผิด ก็ต้องมาเริ่มบวกใหม่ บวกกันอยู่นั่นแหละ   ยิ่งข้อมูลของการยื่นประกันสังคม ที่ยื่นกันมาทั้งปี อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย หรือในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเพื่อทำรายงานการยื่นแบบเงินสมทบ ประกันสังคมเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ก็มักมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ บวกตัวเลขผิดๆถูกๆ หรือไม่ก็ล่าช้าไม่ทันใจ       
เวอร์ชั่น 2015.12.1 ใหม่ล่าสุด!!  โปรแกรมบันทึกนำส่งเงินประกันสังคม สปส.1-10 (SPS10)
สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน Version นี้ได้แก่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-136-3253, 02-136-3254,  Mobile  083-248-3555email : sbuynow@gmail.com    Office Hours : 09.30-18.00 ( Mon - Sat )
โปรแกรมบันทึกแบบยื่นเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10 (SPS10) พร้อมออกรายงาน
        หมดเวลากับวิธีการเดิมๆเสียที   ถึงเวลาแล้ววันนี้ โปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว โปรแกรมบันทึกแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10 ที่สามารถพิมพ์กรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม สปส.1- 10 ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างแม่นยำ  ถูกต้องสวยงาม หรือจะพิมพ์ลงกระดาษเปล่าA4 ก็ยังได้ สะดวกดี โปรแกรมจะทำการพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมข้อมูลให้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังสามารถเก็บ ทุกข้อมูลของการยื่นประกันสังคมไว้ในระบบฐานข้อมูล  พร้อมที่จะทำการประมวลผลได้ในพริบตาเดียว อีกทั้งยัง สามารถออกรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ , เพื่อการนำเสนอผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที เหมาะสำหรับบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อยื่นแบบประกันสังคมอยู่เป็นประจำ และที่สำคัญ  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชี  เพราะท่านสามารถเรียกรายงานการยื่นแบบประกันสังคมของลูกค้าบัญชี ของท่าน ในแต่ละราย ในแต่ละเดือน และในแต่ละปีขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ยอดจ่ายเงินได้ ยอดเงินนำส่งประกันสังคม ตรวจเช็คการยื่นเงิน สมทบประกันสังคมของลูกค้าสำนักงานบัญชีในแต่ละเดือนแต่ละปี ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องประการใดบ้าง และที่สำคัญมีรายงานการสรุปการยื่นแบบประกันสังคมในแต่ละเดือนว่า ได้ยื่นแบบ สปส.10 ให้กับลูกค้ารายใด บ้าง จำนวนเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าไร  รวมยื่นทั้งสิ้นกี่รายในเดือนนั้นๆ  
ระบบRegisterCodeโปรแกรมแบบใหม่ ทำให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องลงโปรแกรมที่เครื่องกี่ครั้ง คุณจะFORMAT HardDisk บ่อยสักเพียงใด คุณก็ยังคงใช้รหัส RegisterCode ตัวเดิมตลอดไป ใช้กันไปจนกว่า HardDisk จะพังกันไปข้างหนึ่ง ( ยกเว้นการ CLONE ซึ่งจะทำให้ RegisterCode ตัวเดิม ไม่สามารถใช้งานได้ ) 
การนำรหัสRegisterCode ที่ได้รับหลังจากการสั่งซื้อแล้วไปบันทึกในโปรแกรมก็ได้รับ การปรับปรุง ใหม่หมดจด คุณไม่ต้องมานั่งคีย์รหัส RegisterCode เข้าไปในโปรแกรมอีกต่อไป เพียงคุณชี้ให้ โปรแกรมทราบว่า รหัสRegisterCode ที่คุณได้รับมานั้นเก็บอยู่ที่ไหน เพียงเท่านี้ที่คุณต้องทำ จากนั้นระบบ RegisterCode จะทำการลงทะเบียนการใช้งานถาวรให้คุณทันที  
ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่ นอกจากจะทำการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล เนื่องจากเหตุสุดวิสัยไว้ใน HardDisk เช่นในเวอร์ชั่นเดิม ที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ได้แก่ การสำรอง ข้อมูลบันทึกลงบนแฟลชไดท์(FlashDrive)โดยตรง ทำให้สะดวกในการดูแลข้อมูลสำคัญของคุณ และที่พิเศษไปกว่านั้น การจัดรูปแบบระบบการบันทึกสำรองข้อมูลแบบใหม่ ทำให้คุณเลือกชุดข้อมูล ที่จะเรียกคืนได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่หยิบไฟล์ข้อมูลผิดๆมาใช้งานอย่างแน่นอน   
พิเศษ สั่งซื้อชุดโปรโมชั่นวันนี้  ( 1 Package ประกอบด้วย 3 โปรแกรม)              รับสิทธิพิเศษซื้อได้ในราคาเพียง 3,899 บาทเท่านั้น ลงทุนครั้งเดียวใช้งานได้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม                ชุดโปรโมชั่น ประกอบด้วย ( โปรแกรมภาษีเงินได้ ภงด.1,3,53 TAX1353 + โปรแกรมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT30 + โปรแกรมบันทึกประกันสังคม SPS10 ) แถมพิเศษ สำหรับท่านซื้อโปรแกรมบันทึกแบบภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 (TAX1353) วันนี้  แถม โปรแกรมTaxAddOn                     (โปรแกรมสรุป ภงด.1, ภงด.1ก,ภงด.3 และภงด.53) มูลค่า 899 บาท ฟรีทันท               ไม่ต้องมานั่งบวกยอดเป็นคนๆ อีกต่อไปแล้ว
นี่คือโปรแกรมที่ คุณรอคอยกันมานาน 
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
ราคาเพียงชุดละ 1,899 บาทเท่านั้น
Best Buy No.1